Użyteczne linki do podstaw prawnych

This post is also available in: niemiecki

Przewlekłość w sądownictwie:

http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/odszkodowanie-za-przewleklosc-nie-zalatwia-wszystkiego

 

Decyzje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22documentcollectionid2%22:[%22DECISIONS%22]}

Dotyczące uprowadzeń rodzicielskich – http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Child_abductions_ENG.pdf

Formularz skargi: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/pol&c=

Reguła 39, tymczasowe rozporządzenie ETPC: http://www.aktiv-gegen-diskriminierung.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/EMRK/EMRK_Practice_Direction_for_interim_measures_eng.pdf

Jak zapobiec porwaniom rodzicielskim: http://dadsdivorce.com/articles/13-ways-to-prevent-parental-kidnapping/

 

Policja, podstawy prawne funkcjonowania komorki poszukiwawczej, rowniez uzycie Child Alertu:

http://www.policja.pl/pol/kgp/bsk/dokumenty/cpoz/100326,Podstawy-prawne-funkcjonowania-CPOZ.html

 

Helsinska Fundacja Praw Czlowieka: http://www.hfhr.pl/kontakt/

http://www.policja.pl/pol/prawa-czlowieka/siec-pelnomocnikow/28103,dok.html

http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/kategorie-przestepstw/dyskryminacja/

 

Dodaj komentarz